WhatsApp Group Links

Surreta WhatsApp Group : नमस्कार आपले सुरेटा नोकरी मदत केंद्र असेल आणि आपण सुरेटा नोकरी मदत केंद्र ग्रुप मध्ये सामील असाल तर कृपया खालील ग्रुप मध्ये सहभागी होऊ नये.

आपण आमचा क्रमांक 7711017575 हा आपल्या ग्रुप मध्ये जोडून आपल्या ग्रुप मध्ये सुद्धा नवीन नवीन अपडेट मिळवू शकता. ग्रुप ला जोडताना काळजी व्हावी कि आपला ग्रुप हा राजकीय / जातीय / आणि टाईमपासचा नसावा तसेच ग्रुप Admin Only पोस्ट असल्यास आमचा क्रमांक हा Admin करावा म्हणजे आम्हाला पोस्टिंग करता येतील.

Group Name Group Link
Maha VLE 01 Link