ITR Filling

ITR Filling : करदात्यांनी दि. ३१ जुलै २०२२ पर्यंत आयकर भरणे आवश्यक आहे.

Anti Defection Law

Anti Defection Law : पक्षांतर बंदी (Anti Defection Law) कायदा म्हणजे नेमका काय विशेषता काही वेळेस काही निवडून आलेले आमदार / खासदार किंवा निव

Mudra Yojana

प्रस्तावना: प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (Mudra Yojana) (पीएमएमवाय) ही भारत सरकार (जीओआय) ने रु.